Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Βασικές Εκπαιδευτικές Αρχές στη Σχολική Αίθουσα για Παιδιά με ΔΕΠ-ΥΟι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας οφείλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ να μάθουν να ακολουθούν τους κανόνες και τον ρυθμό της τάξης. Ο ρόλος του δασκάλου είναι πολύ σημαντικός καθώς μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο όλοι οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν.

Οργάνωση μαθησιακού περιβάλλοντος
 1. Τοποθετούμε το παιδί μακριά από παράθυρα, πόρτες και από παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς.
 2. Δημιουργούμε χώρους υψηλής ασφάλειας (παράθυρα, πρίζες σκάλες κτλ), ώστε να αποφύγουμε τραυματισμούς.
 3. Δημιουργούμε ήσυχη γωνιά, όπου το παιδί θα μπορεί να μένει μακριά από ερεθίσματα και να ηρεμεί.
 4. Απομακρύνουμε τα πολλά ερεθίσματα απ' το οπτικό πεδίο του μαθητή (αφίσες, βιβλία, ζωγραφιές κτλ)

Βασικές Αρχές
 1. Σαφείς και σύντομες οδηγίες.
 2. Προσαρμογή των προσδοκιών στις φυσικές ανάγκες του παιδιού.
 3. Βοήθεια στην προσωπική οργάνωση χώρου.
 4. Αναγνώριση και διοχέτευση κινητικής ενέργειας.
 5. Επικοινωνία με κάρτες.
 6. Εμπλοκή σε όλες τις δραστηριότητες και συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες.
 7. Προετοιμασία για κάθε αλλαγή. Προειδοποιούμε για εναλλαγή έντονης και ήρεμης φάσης δραστηριοτήτων.
 8. Χρήση της συμβολικής αμοιβής, ενίσχυσης και τιμωρίας (κάρτες, αυτοκόλλητα κτλ).
 9. Τήρηση κανόνων και ορίων.
 10. Επίτευξη στόχων βήμα-βήμα.
 11. Ανάδειξη θετικών στοιχείων του παιδιού.
 12. Ευαισθητοποιούμε τα παιδιά της τάξης για τις δυσκολίες του παιδιού.
 13. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους γονείς και λειτουργούμε σαν ομάδα.
 14. Ενημερώνουμε τους γονείς για τις τεχνικές που εφαρμόζουμε. 


Ζωή Δαμοπούλου
Ειδική Παιδαγωγός (MA)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου