Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Άσκηση για την κατανόηση κειμένου

Παρατηρούμε συχνά ότι τα παιδιά κάνουν ανάγνωση ενός κειμένου αλλά δεν αντιλαμβάνονται το νόημα του. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στην προσπάθεια που κάνουν για να διαβάσουν καλά το κείμενο (με αποτέλεσμα να χάνουν το νόημα), είτε στην έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης. Ας δούμε έναν τρόπο για εξάσκηση στην κατανόηση κειμένου.

Αρχικά, δίνουμε στο παιδί ένα κείμενο με γνώμονα το βαθμό δυσκολίας του. Ο μαθητής διαβάζει το κείμενο 2 φορές (στις μικρές ηλικίες και σε μαθητές με δυσαναγνωσία μπορούμε να τους το διαβάσουμε εμείς). Στη συνέχεια, του δίνουμε τις ερωτήσεις κατανόησης. Η κάθε ερώτηση είναι κυκλωμένη με διαφορετικό μαρκαδόρο. Δίνουμε στο παιδί χρωματιστά χαρτάκια και του ζητάμε να βάλει το σωστό χρώμα μέσα στο κείμενο, στο σημείο που βρίσκεται η απάντηση. Αν το παιδί βάλει το χαρτάκι δίπλα στη σωστή πρόταση, τότε την κυκλώνουμε και με τον μαρκαδόρο του ίδιου χρώματος. Τέλος, επιβραβεύουμε το παιδί για την προσπάθεια.

Στη συγκεκριμένη άσκηση ξεκινάμε με μικρής έκτασης κείμενα. Επίσης, στην αρχή είναι σημαντικό να γίνεται μόνο προφορικά και να μην χρειάζεται το παιδί να αντιγράψει την απάντηση. Ας κάνουμε τη μελέτη στο σπίτι μια ευχάριστη διαδικασία!


Ζωή Δαμοπούλου
Ειδική Παιδαγωγός(MA)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου