Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Τι είναι ο αυτισμός;Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, ΔΑΦ είναι νευρoαναπτυξιακές διαταραχές που εμφανίζονται στα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Χαρακτηρίζονται από αποκλίσεις και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και από επαναλαμβανόμενες, περιορισμένες και στερεότυπες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα (Bauman, Filipek & Kemper, 1997) .
Άνθρωποι που συμβιώνουν με αυτιστικά άτομα παρατηρούν ότι το αυτιστικό σύνδρομο επηρεάζει το πώς το άτομο σχετίζεται με το περιβάλλον του, καθώς δυσκολεύει την κατανόηση για το πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους και ποιοι συμβιβασμοί πρέπει να γίνουν (Lewis, 1998).
Έρευνες σε διάφορες χώρες υπέδειξαν επιπολασμό διαταραχών αυτιστικού φάσματος στο γενικό πληθυσμό των παιδιών, όμως οι αιτίες και οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση των αυτιστικών περιπτώσεων είναι ελάχιστα κατανοητοί. Το σύνδρομο αυτό φαίνεται να παίρνει επιδημιολογικές διαστάσεις για αυτό αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας ζήτημα (Durkin, 2010).

Οι ενδείξεις ξεκινούν πριν το παιδί γίνει τριών ετών . Συνήθως οι γονείς είναι αυτοί που παρατηρούν πρώτοι ασυνήθιστη συμπεριφορά στο παιδί τους ή την αδυναμία του παιδιού τους να κατακτήσει τα τυπικά αναπτυξιακά ορόσημα (Καλύβα,2005).
Ορισμένοι γονείς περιγράφουν ένα παιδί που διέφερε από την στιγμή της γέννησής του, ενώ άλλοι περιγράφουν ένα παιδί που εξελισσόταν κανονικά και μετά έχασε αυτές τις δεξιότητες. Τα άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές διαφέρουν μεταξύ τους και ως προς τα συμπτώματα και ως προς τη σοβαρότητα αυτών (Συνοδινού, 2007).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Βauman, M., Filipek, P. & Kemper, T. (1997) Early infantile autism. Intervational review of neurobiology
Durkin M.S, Maeneer M.J, Levy S.E., Nicholas J.S, Kirby R.S., Pinto – Martin J.A., Schieve L.A. (2010) “Socioeconomic Inequality in the Prevalence of Autism Spectrum Disorder Evidence From a U.S. Cross – Sectional Study”  http://www.plosone.org/article/info (5/12/2013).
Lewis L., (1998),  Special diets for special kids I & II, Arlinghton: Future Horizons.
Καλύβα, Ε. (2005) Αυτισμός. Εκπαιδευτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Εκδόσεις Παπαζήσης: Αθήνα
Συνοδινού Κ., (2007), «Ο παιδικός αυτισμός», Εκδόσεις Καστανιώτη: Αθήνα

Ζωή Δαμοπούλου
Ειδική ΠαιδαγωγόςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου