Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Κρίσιμες περίοδοι ανάπτυξης

Υπάρχουν κρίσιμες περίοδοι της ζωής ενός οργανισμού στη διάρκεια των οποίων ορισμένα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή βιολογικά γεγονότα πρέπει να συμβούν για να μπορέσει η ανάπτυξη να προχωρήσει φυσιολογικά. Οι ισχυρότερες ενδείξεις ότι υπάρχουν κρίσιμες περίοδοι στην ψυχολογική ανάπτυξη του ανθρώπου, προέρχονται από μελέτες της ανάπτυξης της γλώσσας (Emmorey, 1995).
Παιδιά που, για οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν εκτεθεί αρκετά στη γλώσσα πριν από την ηλικία των 6 ή 7 ετών, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα της ομιλίας, μπορεί να μην την αποκτήσουν ποτέ. Μεγαλώνοντας ο εγκέφαλος  χάνει την ικανότητα προσαρμογής και αναδιοργάνωσης σε μεγάλο βαθμό καθιστώντας έτσι δύσκολη τη γλωσσική μάθηση. Υπάρχουν περιστατικά παιδιών που έζησαν σε απομονωμένο περιβάλλον κατά την κρίσιμη αυτή ηλικία και ο λόγος τους δεν αναπτύχθηκε, ένα παράδειγμα είναι το Άγριο Αγόρι του Averyon.
Κλείνοντας, αξίζει να επισημανθεί ότι η αξία της πρώιμης παρέμβασης είναι μεγάλη, καθώς στις μικρότερες ηλικίες τα παιδιά δέχονται ευκολότερα τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος τους, καθώς ο εγκέφαλος τους είναι πιο εύπλαστος.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Cole, M. & Cole, S.R. (2002) Η ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: τυπωθήτω Γιώργος ΔαρδάνοςΖωή Δαμοπούλου
Ειδική Παιδαγωγός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου